Selecteer een pagina

5. De Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst is de eerste formele stap na het zetten van de stip. In dit elektronisch document staan de precieze plek, vorm, oppervlakte, de ligging van de kavelweg én de kosten van je kavel (grondwaarde en exploitatiebijdrage). Let op dat de grondprijs nog kan wijzigen. Deze wordt pas bij ondertekening van de anterieure overeenkomst (AO) voor één jaar vastgezet.

De IO is een officieel elektronisch document dat jij en het gebiedsteam digitaal ondertekenen en per email over en weer bevestigen. Je geeft hiermee aan dat je belangstelling hebt om je initiatief verder te ontwikkelen. Het gebiedsteam zet dan je kavel op de initiatievenkaart. Twee maanden na IO moet je een anterieure overeenkomst afsluiten. Daarvoor heb je een goedgekeurd ontwikkelplan nodig. Probeer daarom binnen een maand je ontwikkelplan in te leveren. 

De Intentie Overeenkomst bestaat uit:

  1. Het intakeformulier
  2. De gronduitgiftetekening
  3. Het Specifiek Kader
  4. De grondprijs- en exploitatieberekening
  5. De concept Anterieure Overeenkomst (met bijlagen)

Nadat je per mail ingestemd hebt met deze stukken worden ze ter goedkeuring aan de gebiedsregisseur voorgelegd. De goedkeuring op de intentieovereenkomst ontvang je per mail. Zie planning ontwikkelplan en termijnen

Hoofdstuk informatie

Lees je in!

GRATIS
LIDMAATSCHAP PRIJS

Het lezen van dit handboek is gratis. We vragen je om een account aan te maken zodat je bij kunt houden welke onderdelen van de handleiding je hebt gelezen.