9. De Vergunningen en de Omgevingswet

s

Let op!

Dit is een hoofdstuk voor professionals. In dit hoofdstuk staan veel technische vragen en bepalingen. Alle onderdelen in dit hoofdstuk nalopen is het meest arbeidsintensieve deel van het hele proces en je kunt geen enkele stap overslaan. Het is ook een hoofdstuk met consequenties. Verkeerd invullen kan als consequentie hebben dat je woning of kavel er niet zo uit komt te zien als je zelf voor ogen hebt en je initiatief beduidend vertragen. Je mag bovendien je aanvraag maar éénmaal aanvullen of aanpassen. Schakel daarom een architect in die ervaring heeft met alles wat komt kijken bij een omgevingsvergunning.

Onderdelen

Met de omgevingsvergunning en de watervergunning controleer en regel je alles in één keer officieel online voordat je met bouwen begint. Vroeger moest je bijvoorbeeld tegelijkertijd een bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning aanvragen voor verschillende onderdelen van je project en bij verschillende contactpersonen. Resultaat is wel dat het een groot en complex proces is geworden dat qua proces te vergelijken is met het invullen van een belastingformulier. De omgevingsvergunning voor de bestemmingsplantoetsing valt ruwweg uiteen in de onderdelen functie, maten en afmetingen, beslisbomen en aanvullende vergunningen.
Voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit zijn (vooralsnog) indiening en toetsing van bouwtechnische gegevens en soms van welstandsgegevens ook van belang.

Functie

Wat wordt de functie van de kavel. Wordt het een woonhuis of een bedrijfspand. In beide gevallen zijn er bepalingen en beperkingen waar je rekening mee moet houden.

Maten en afmetingen

In de omgevingsvergunning beschrijf je precies de maten en afmetingen van het kavel. In Oosterwold zijn er aanvullende eisen aan de indeling van de kavel die je moet kunnen aantonen. De kavelindeling wordt vastgelegd in de vergunning en bij wijzigingen is een nieuwe vergunning nodig.

 

Beslisbomen

De andere aspecten waar je mee te maken krijgt (denk aan geluid, ecologie en bodem) worden getoetst door middel van beslisbomen. Als je ze doorloopt krijg je al snel inzicht in de voorwaarden waaraan de omgevingsvergunning voor jouw plan moet voldoen.

Aanvullende vergunningen

In alle gevallen is er minimaal de watervergunning nodig als aanvullende vergunning. Deze vind je in dit hoofdstuk.

Bouwtechnische gegevens

Bij de aanvraag voor een bouwvergunning voeg je gegevens toe die toezien op de volgende aspecten van het bouwwerk: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, milieu en installaties. Zie hierover ook de checklisten.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Zie voor meer informatie:

Animatievideo over de Omgevingswet | Video | Rijksoverheid.nl.

almere.nl/bouwen/omgevingswet 

almere.nl/vergunningen-en-procedures/wet-kwaliteitsborging.

Cursus informatie