12. Naslag, downloads en omgevingswet

Mensen maken de stad

Oosterwold wordt ontwikkeld door de initiatiefnemers. De Oosterwolders geven zelf vorm aan hun gebied, werken nauw samen en delen kennis en ervaring. Hier lees je over scholen en (wijk)voorzieningen, vind je een overzicht van organisaties en kennisplatforms die actief zijn in de omgeving en enkele documenten als naslag.

School en (wijk)voorzieningen

Scholen

De ontwikkeling van Oosterwold gaat hard. Dat vraagt ook aandacht voor voorzieningen in Oosterwold in de sfeer van onderwijs, sport, cultuur of wijk. Hoe dat in Oosterwold precies vorm krijgt is nog niet in detail bekend, maar krijgt wel steeds meer vorm. Oosterwold krijgt 4 à 5 scholen in het Almeerse deel van Oosterwold:
De Ecologische basisschool De Verbeelding aan de Burchard de Volderstraat is gestart in 2023. In 2024 start de bouw van de Vrije school aan de Goudplevierweg en daarna volgt de Almeerse Scholengroep ASG. Ook zijn er diverse privéscholen zoals de School uit de toekomst, de Oosterwoldschool Sofia en de MeynSchool. Diverse initiatiefnemers kiezen voor thuisonderwijs en er zijn mogelijkheden voor kinderopvang, zoals de kleinschalige kinderopvang Kyra.

Openbare speelvoorzieningen voor de jeugd

  • Speelterrein basisschool De Verbeelding: buurtsportwerk biedt op de donderdagmiddag sportactiviteiten aan.
  • Bostuin (Meerwonen): voetbalveldje en volleybalveld.
  • Groene Wold: trapveldje, basketbalveld, pingpongtafel, speeltoestellen voor kleine en grotere kinderen.
  • Eemvallei: natuurspeelvoorzieningen Buytenwold.
  • De Speelwildernis: organiseert zomeractiviteiten.
  • Vogelhorst: speelveldje waar ook bewoners van Oosterwold gebruik van kunnen maken.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Zie voor meer informatie:

Animatievideo over de Omgevingswet | Video | Rijksoverheid.nl.

almere.nl/bouwen/omgevingswet 

almere.nl/vergunningen-en-procedures/wet-kwaliteitsborging.

 

 

Naslag

 

Downloads

 

Wet en regelgeving:

 

 

Hoofdstuk informatie

Handige links

Dit hoofdstuk heeft geen onderdelen.