Selecteer een pagina

1. Over Oosterwold


Welkom in Oosterwold, Landschap van Initiatieven. Dit is een online handboek. Het is bedoeld voor initiatiefnemers die een standaardkavel willen kopen voor wonen en/of werken aan huis in Oosterwold. Je vindt op deze pagina’s praktische informatie over het gebied, de spelregels en de stappen die je neemt.

Lees voor je begint de leeswijzer bij dit handboek.

Lees meer »

Lees de zes inhoudelijke ambities die zijn vastgelegd in de Ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven.

Lees meer »

s

Let op

Dit handboek gaat over het bouwen van een woning op een standaardkavel. Als je een andere functie wilt, al dan niet in combinatie met wonen, dan kun je in in hoofdstuk 3 'Het Geld' meer lezen over onze andere kaveltypes: de standaardkavels voor bedrijven, kantoren en voorzieningen en de landschap- en landbouwkavels. Informeer bij de gebiedsorganisatie naar de voorwaarden via oosterwold@almere.nl.

Het gebied

Fase 1: Almere Oosterwold

Oosterwold is ruim 4.300 hectare groot. Net zo groot als de gemeente Amstelveen. Oosterwold ligt in de gemeenten Almere en Zeewolde. Almere heeft de landelijke opgave om de komende twintig jaar 60.000 woningen te bouwen. Ongeveer 15.000 woningen komen in Oosterwold. Op dit moment is het alleen mogelijk om initiatief te nemen in de eerste fase: het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27 (rood gearceerd).

Groen en open gebied
Oosterwold is nu een groen en open gebied dat voornamelijk bestaat uit landbouwgrond, openbaar groen en enkele wegen. Dwars door het gebied loopt de rijksweg A27 die het Gooi verbindt met de A6.

 

De Filosofie


Oosterwold is een gebied met een eigen filosofie, gebaseerd op zes uitgangspunten. Deze inhoudelijke ambities zijn vastgelegd in de Ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven.

Organisch groeien
Oosterwold wordt ontwikkeld door initiatiefnemers. Mensen maken de stad.

Maximale vrijheid
In Oosterwold zijn zo weinig mogelijk regels. Dit zorg ervoor dat initiatieven goed op elkaar aansluiten en een veilige en gezonde woonomgeving ontstaat.

Continu groen 
Oosterwold maakt ruimte voor wegen, water, groen en stadslandbouw. Het wordt een continu groen landschap.

Stadslandbouw
Ongeveer 50% van het gebied is gereserveerd voor (stads)landbouw. Dit verbetert de relatie tussen stad en land en tussen mens en voedsel.

Duurzaam en zelfvoorzienend
Iedereen in Oosterwold zorgt zelf voor energievoorziening, kringlopen en afvalwater.

Financieel stabiel
Ieder initiatief draagt bij aan de kosten die overheden maken voor Oosterwold. Deze zijn vastgelegd in het kostenverhaal Oosterwold.

Zie ‘Wonen en naslag‘ voor het Landgoed voor Initiatieven, de Structuurvisie, het Chw bestemmingsplan Oosterwold en andere relevante documenten. 

Gebiedsteam


Werner Brouwer, gebiedsregisseur Oosterwold

Als initiatiefnemer werk je direct samen met het gebiedsteam Oosterwold. Een van de adviseurs initiatieven is je eerste aanspreekpunt en geeft antwoord op individuele vragen. Het team staat onder leiding van de gebiedsregisseur. De regisseur mag namens de overheid beslissingen nemen. De gebiedsregisseur begeleidt met het gebiedsteam de verschillende initiatiefnemers en grondeigenaren, let op spelregels, beoordeelt plannen en beantwoordt vragen over bijvoorbeeld:

  • De achtergrond en filosofie van Oosterwold
  • De kavelsystematiek van Oosterwold
  • De rol van de gemeenten
  • Samenwerken met andere initiatiefnemers
  • Hoe je ontwikkelplan beoordeeld wordt
  • Kosten die gemeenten in rekening brengen
  • Vergunningen en procedures.
Overheden

Oosterwold is een programma van de gemeente Almere, gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland.

Hoofdstuk informatie

Lees je in!

GRATIS
LIDMAATSCHAP PRIJS

Het lezen van dit handboek is gratis. We vragen je om een account aan te maken zodat je bij kunt houden welke onderdelen van de handleiding je hebt gelezen.