Selecteer een pagina

10. Koop en Levering


Als de aanvraag omgevingsvergunning binnen is stuurt de Gronduitgiftemedewerker je een concept koopovereenkomst die gebaseerd is op de anterieure overeenkomst. Op basis van dit concept overleg je met de Gronduitgiftemedewerker totdat je het met elkaar eens wordt.

Levering

De gronduitgiftemedewerker maakt samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de uiteindelijke koopovereenkomst en zorgt er daarna voor dat het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en de initiatiefnemer tekenen. Dit onderdeel duurt vier weken.

Processtappen

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

  1. Uitgiftetekening bij intentie- en anterieure overeenkomst.
  2. Weg definitief in tekening, eventueel aanpassing uitgiftetekening naar definitief, dxf bestand naar initiatiefnemer.
  3. Indienen aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemer op basis van de dxf.
  4. Koopovereenkomst voorbereiden door Team Oosterwold.
  5. Kadastraal afsplitsen op basis van “voorlopige” grenzen door Geo-Data gemeente Almere.
  6. Levering grond.
  7. Bouwplan en kavelgrenzen uitzetten in het veld door Geo-Data gemeente in aanwezigheid van initiatiefnemer en/of aannemer, uitzetverklaring wordt overhandigd aan initiatiefnemer. Op verzoek kan een coördinatenlijst geleverd worden.

Na stap 7 is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het bewaken van de kavelgrens.

Hoofdstuk informatie

Lees je in!

GRATIS
LIDMAATSCHAP PRIJS

Het lezen van dit handboek is gratis. We vragen je om een account aan te maken zodat je bij kunt houden welke onderdelen van de handleiding je hebt gelezen.