10. Koop en Levering


Als de aanvraag omgevingsvergunning binnen is stuurt de Gronduitgiftemedewerker je een concept koopovereenkomst die gebaseerd is op de anterieure overeenkomst. Op basis van dit concept overleg je met de Gronduitgiftemedewerker totdat je het met elkaar eens wordt.

Levering

De gronduitgiftemedewerker maakt samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de uiteindelijke koopovereenkomst en zorgt er daarna voor dat het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en de initiatiefnemer tekenen. Dit onderdeel duurt vier weken.

Processtappen

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

  1. Vaststellen  van de uitgiftetekening bij de intentie overeenkomst en het ontwikkelplan bij de anterieure overeenkomst.
  2. Weg definitief in tekening, eventueel aanpassing uitgiftetekening naar definitief, dxf bestand naar initiatiefnemer.
  3. Indienen aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemer op basis van de dxf.
  4. Kadastraal afsplitsen op basis van “voorlopige” grenzen door Geo-Data gemeente Almere.
  5. Verzoek tot verkoop neerleggen bij het Rijksvastgoedbedrijf door team Oosterwold.
  6. Concept koopovereenkomst voorbereiden door Team Oosterwold.
  7. Definitieve koopovereenkomst ondertekenen door beide partijen (initiatiefnemer en gemeente Almere).
  8. Voor de overdracht van de grond bij de notaris, moet het lidmaatschap voor de kavelwegvereniging zijn aangegaan, de notaris controleert dit.
  9. (Juridische) eigendomsoverdracht bij de notaris.
  10. Bouwplan en kavelgrenzen uitzetten in het veld door Geo-Data gemeente in aanwezigheid van initiatiefnemer en/of aannemer, uitzetverklaring wordt overhandigd aan initiatiefnemer. Op verzoek kan een coördinatenlijst geleverd worden. Hierna is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het bewaken van de kavelgrens.

Hoofdstuk informatie