Wonen en Naslag

Mensen maken de stad

Oosterwold wordt ontwikkeld door de initiatiefnemers. De Oosterwolders geven zelf vorm aan hun gebied, werken nauw samen en delen kennis en ervaring. Hier lees je over scholen en (wijk)voorzieningen, vind je een overzicht van organisaties en kennisplatforms die actief zijn in de omgeving en enkele documenten als naslag.

School en (wijk)voorzieningen

De ontwikkeling van Oosterwold gaat hard. Dat vraagt ook aandacht voor voorzieningen in Oosterwold in de sfeer van onderwijs, sport, cultuur of wijk. Hoe dat in Oosterwold precies vorm krijgt is nog niet bekend, maar er moet straks wel ruimte voor zijn. Aan de Kievitsweg is een locatie gereserveerd voor een basisschool met (wijk)-voorzieningen.

In Oosterwold zijn er al particuliere initiatieven voor onderwijs. Regulier onderwijs, door de overheid gefinancierd, is er nog niet. Het is de bedoeling dat in 2022 de eerste reguliere school in Oosterwold van start gaat. De gemeente Almere is met diverse schoolbesturen en bewoners in overleg over deze eerste school én de volgende scholen. Voor meer informatie lees: Onderwijs in Oosterwold.

Platform Oosterwold

Het Platform Oosterwold is opgericht door een groep betrokken Oosterwolders. Zij houden zich bezig met alles wat nog ontdekt, beter geregeld en ontwikkeld kan worden in het gebied. Het Platform is er voor alle huidige en toekomstige bewoners van Oosterwold.

Het Platform Oosterwold staat in direct contact met de gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente Almere. Samen met het Platform en bewoners is een agenda van de Toekomst opgesteld naar aanleiding van knelpunten die in de praktijk opduiken of onderwerpen die te maken hebben met de verdere ontwikkeling van Oosterwold. Inmiddels zijn diverse werkgroepen opgericht. Het Platform behoudt het overzicht, bewaakt de voortgang en neemt het initiatief om onderwerpen te agenderen en daar werkgroepen voor te starten. Zie Platformoosterwold.nl voor meer informatie of om je aan te melden voor een van de werkgroepen.

Lokale organisaties en kennisplatforms


In Oosterwold en omgeving zijn veel organisaties en kennisplatforms actief. Zij dragen bij aan de regionale voedselproductie en de woon-, zorg- en recreatieaspecten die bij een nieuw gebied horen. De manier van ontwikkelen zorgt voor een vergaande samenwerking, waardoor niet alleen een bijzonder gebied maar ook een bijzondere samenleving kan ontstaan. Hier vind je een selectie van deze organisaties en platforms:

Almeerse Weelde
Boerderij Vliervelden
Coalitie Buitengewoon Almere
ERF
FlevoCampus &  Wageningen University & Research
Groene Takken
Growing Green Cities
Landschapsbeheer Flevoland
Nature Acces International
Nederlandse Bijenhouders Vereniging
ONZE Volkstuinen onder glas
Oogsterwold
Plantage Nieuwland
Platform Oosterwold
StadsBomerij
Stadslandbouw Nederland
Stichting Voedelbosbouw
Tuinderij de Arend
Stadswijngaard Hof van Almere
Zorgboerderij Live To Be
Zorgboerderij Uniek Leven

Naslag

Cursus informatie

Lees je in!

GRATIS
LIDMAATSCHAP PRIJS

Het lezen van dit handboek is gratis. We vragen je om een account aan te maken zodat je bij kunt houden welke onderdelen van de handleiding je hebt gelezen.

Handige links

Deze cursus heeft geen lessen.