Planning

In je ontwikkelplan geef je in de onderstaande tabel aan hoe je planning eruitziet.

Planning    
  maand / jaar  
Indienen ontwikkelplan …/20..  
Ondertekening AO …/20.. Max 2 maanden na IO
Indienen aanvraag omgevingsvergunning …/20.. Standaard behandeltermijn 8 + 6 weken
Indienen aanvraag watervergunning    
Grondoverdracht …/20.. Max 12 maanden na AO
Start bouw …/20.. Max 6 maanden na verleende omgevingsvergunning
Oplevering …/20.. Max 24 maanden na start bouw

 


Werkgroep beoordeelt initiatieven

Je mailt je ontwikkelplan binnen een maand nadat je een goedgekeurde intentieovereenkomst hebt. Het plan wordt beoordeeld en getoetst door de Werkgroep Initiatieven in Uitvoering. Deze toets helpt als voorbereiding op de aanvraag omgevingsvergunning. Wanneer je ontwikkelplan goedgekeurd is betekent dit dat de gebiedsregisseur onder voorwaarden door wil en kan gaan met de ontwikkeling van het initiatief. Het goedgekeurde ontwikkelplan is een bijlage van de anterieure overeenkomst.

De Werkgroep Initiatieven in Uitvoering bestaat uit medewerkers uit het gebiedsteam, vergunningverlening gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland. Binnen circa twee weken nadat de werkgroep bijeen is geweest, ontvang je schriftelijk bericht over je ontwikkelplan.

Plan aanpassen

Is het plan de eerste keer nog niet goedgekeurd, dan pas je het aan met de gemaakte opmerkingen. Geef een reactie op de gemaakte opmerkingen en markeer in rode tekst de wijzigingen die je maakt in je ontwikkelplan. Het wordt opnieuw getoetst in de eerstvolgende werkgroep. Het kan ook zijn dat de werkgroep alleen een aangepaste tekening en tabel vraagt.

s

Let op:

Het eerste concept van het ontwikkelplan moet volledig zijn. Anders wordt het voorstel niet in behandeling genomen. Houd in je planning rekening met aanpassing van stukken in verband met het halen van deadlines.