Stichtse Lijn

Door het Almeerse deel van Oosterwold is een strook vrijgehouden voor een mogelijke toekomstige Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding. Dit is een mogelijke ontwikkeling in de toekomst. Daarom is het niet mogelijk om hierover een kavelweg op te nemen. Het is goed om hier rekening mee te houden. Deze strook is 34 meter breed. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Stichtse lijn in pacht uitgegeven aan biologisch landbouwbedrijf ERF en Hemus.