Termijnen

Houd er rekening mee dat de tijd die alle stappen bij elkaar kosten van initiatief tot initiatief en van persoon tot persoon kan verschillen. Ga uit van maximaal de volgende termijnen per stap.

Blokkenschema met termijnen

 

Waar moet je zoal rekening mee houden om overschrijding van de termijnen te voorkomen?

  • Wacht niet met het indienen van de omgevingsvergunning tot de uiterlijke datum. Dien de vergunning eerder dan de uiterlijke datum van de omgevingsvergunning compleet en volledig in.
  • De termijn voor goedkeuring van de omgevingsvergunning is 8 weken. Eventuele verlenging met 6 weken gebeurt alleen indien noodzakelijk en in overleg met aanvrager. Indien aanvullingen nodig zijn wordt de termijn stil gelegd met maximaal 4 weken.
  • Zodra de omgevingsvergunning is verleend (niet onherroepelijk) kun je een afspraak maken met de afdeling Gronduitgifte voor het tekenen van de koopovereenkomst. Houd rekening met 4 tot 6 weken. De omgevingsvergunning hoeft niet onherroepelijk te zijn voor het passeren bij de notaris. Stem dit af met je hypotheekadviseur.
  • Voordat je naar de notaris kunt voor het passeren van de woonkavel moet de kavelwegvereniging zijn opgericht en de akte gepasseerd bij de notaris. Ook het eigendom van de grond voor de kavelweg moet in eigendom zijn van de kavelwegvereniging.
  • Tussen de ondertekening van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht moet je rekening houden met 4 weken doorlooptijd.

 

s

Voor iedere termijn staat een tijdsduur aangegeven. Let goed op deze termijnen. Overschrijding kan voor iedere stap een andere consequentie hebben, zoals bijvoorbeeld extra kosten of stopzetting van het initiatief.