Stappenplan

Stap 1: Insturen intakeformulier

Je initiatief begint met het invullen van een intakeformulier.

Zorgvuldig en concreet

Het aantal vierkante meters kun je niet meer ingrijpend veranderen na het invullen van het intakeformulier. Nu het voller wordt in Oosterwold beïnvloedt iedere wijziging andere (buur)initiatieven in vorm en oppervlakte. Het gebiedsteam heeft de richtlijn van maximaal 10 procent afwijking ingevoerd zodat voldoende ruimte overblijft voor alle initiatieven in de eerste fase van Oosterwold. Bij een grotere afwijking is overleg nodig en een akkoord van de (buur)initiatieven. Ook wil het gebiedsteam de consequenties van de afwijking in vierkante meters beoordelen voordat we hiermee akkoord kunnen gaan.

Let op: voldoende initiatieven voor eerste fase

Het vernieuwende aanbod dat Oosterwold mensen biedt, voorziet in een zeer gewilde vorm van gebiedsontwikkeling. Het beschikbare deel van de eerste fase (het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27) heeft genoeg initiatiefnemers aangetrokken om dit deel te vullen.

s

Let op!

Ieder initiatief heeft tijd nodig om te kunnen groeien. Let er wel op dat je bijvoorbeeld het aantal vierkante meters niet meer ingrijpend kunt veranderen na het invullen. Vul het intakeformulier daarom zo zorgvuldig en concreet mogelijk in.

Stap 2: Informatiebijeenkomst

Na het insturen van het intakeformulier nodigt het gebiedsteam je uit voor een informatiebijeenkomst met andere nieuwe geïnteresseerden. Deze bijeenkomst is gratis. Tijdens de informatiebijeenkomst legt de gebiedsregisseur uit hoe je in Oosterwold ideeën en plannen ontwikkelt.

Presentatie informatiebijeenkomst

Stap 3: Stippenbijeenkomst


Na de informatiebijeenkomst nodigt het gebiedsteam je uit om een stip op de kaart van Oosterwold te zetten. Dit is de plek waar je je initiatief wilt laten landen. De stippen kunnen alleen aaneengesloten geplaatst worden. De meeste geïnteresseerden gebruiken de periode voor het zetten van de stip door meer te lezen en met andere mensen (in Oosterwold) over hun plan te praten. Je kunt je ook alvast inschrijven voor de nieuwsbrief Oosterwold.

Tip

Informeer je vooraf waar op de kaart van Oosterwold je een stip zou willen zetten. Bedenk jouw eisen en wensen rekening houdend met jouw financiële situatie. Houd bij het bepalen van je stip rekening met slagschaduw en geluidscontouren van het Windpark Zeewolde. Maak een top 5 van gewenste locaties en neem deze mee naar de stippenbijeenkomst.

Kavels met een letter

Tijdens de stippenbijeenkomst kun je ook kiezen voor een kavel met een letter. Het voordeel is dat de kavel al is ingetekend en er een kavelweg ligt. Hierdoor kun je snel doorpakken richting de intentieovereenkomst etc.
De kavels met een letter zijn teruggekomen en weer beschikbaar. In sommige gevallen kun je deze kavels splitsen. Hierbij dien je er rekening mee te houden dat er een minimale kavel van 1.000m2 met een breedte van 25m overblijft. Het gebiedsteam beoordeelt of de splitsing mogelijk is.

Meer informatie:

 

Extra informatie

Met het zetten van de stip start het officiële proces. Je initiatief komt als `stip` op de eerstvolgende initiatievenkaart. Je kunt nu beginnen aan je Ontwikkelplan met Kavelontwerp. Hiervoor mag je deskundige hulp inschakelen, maar als eindgebruiker blijf je zelf altijd de contactpersoon voor het Team Oosterwold. Dit geldt ook voor collectieve initiatieven waarbij een groep van initiatiefnemers zich verenigen en één contactpersoon aanstellen.

Je krijgt een eigen adviseur Initiatieven binnen het Team Oosterwold toegewezen. Deze adviseur gaat je dossier beheren en is je aanspreekpunt voor Oosterwold.

s

Let op!

Wanneer je een stip zet geef je aan dat je een plan en een plek hebt. Een stip zetten geeft je geen verplichtingen en geen rechten. Je stip kan bijvoorbeeld nog verschuiven omdat initiatieven moeten aansluiten om zo te voorkomen dat er restkavels overblijven. Dit betekent dus ook dat wanneer er een initiatief uitvalt, dat een reden kan zijn  om de andere stippen een stukje te verschuiven en zo het gat te dichten.

Stap 4: Intentie Overeenkomst (IO)

In de intentie overeenkomst staat de precieze plek, vorm, oppervlakte, de ligging van de kavelweg, de invulling van de kavel, eventuele voorwaarden én de kosten van je kavel (grondwaarde en exploitatiebijdrage). Deze vormen de basis voor je kavelontwerp en het schrijven van je ontwikkelplan. De grondprijs die in de intentieovereenkomst wordt vermeld kan nog wijzigen. Deze wordt pas bij ondertekening van de anterieure overeenkomst (AO) voor één jaar vastgezet.

De IO is een officieel elektronisch document dat jij en het gebiedsteam digitaal ondertekenen en per email over en weer bevestigen. Je geeft hiermee aan dat je belangstelling hebt om je initiatief verder te ontwikkelen. Het gebiedsteam zet dan je kavel op de initiatievenkaart. Tussen het zetten van een stip en ondertekenen van de IO zit maximaal een maand. Twee maanden na IO moet je een anterieure overeenkomst afsluiten. Daarvoor heb je een goedgekeurd ontwikkelplan nodig. Probeer daarom binnen een maand je ontwikkelplan in te leveren.

Stap 5: Ontwikkelplan

In het ontwikkelplan laat je zien dat je plan inhoudelijk, financieel en qua planning haalbaar is. Het gebiedsteam controleert je ontwikkelplan. Bekijk hiervoor de leidraad ontwikkelplan.

Meer informatie:

Stap 6: Anterieure Overeenkomst (AO)

Voor de koopovereenkomst sluit je een voorliggende (anterieure) overeenkomst af. In de Anterieure Overeenkomst (AO) staan de afspraken die je maakt over het kavel dat je op het oog hebt. Het Ontwikkelplan is ook onderdeel van de AO. Er zit twee maanden tussen het ondertekenen van de IO en de AO. Je ontvangt nu ook de eerste factuur. Dit is 10% van de exploitatiebijdrage. 

Stap 7: Omgevingsvergunning

Ook in Oosterwold heb je te maken met vergunningen. De verschillende vergunningen zijn gebundeld in de Omgevingsvergunning (OV) die je digitaal kunt aanvragen via het omgevingsloket. De aanvraag dient volledig en ontvankelijk te zijn. Het gaat hierbij om de gegevens en bescheiden. Goedkeuring volgt bij toetsing. Zie ook de checklist Omgevingsvergunning in hoofdstuk 9. Kijk op de website van de gemeente Almere voor de volledige handleiding.

Onderzoek

Houd er rekening mee dat er voor verschillende vergunningen, zoals de OV, onderzoek nodig is. Denk aan ecologisch onderzoek en sonderingsonderzoek. Controleer de 1e partiële herziening van het Chw-bestemmingsplan om een beeld te krijgen van de soorten onderzoek waar je mee te maken krijgt.

Meer vergunningen en ontheffingen

Naast de OV heb je soms ook andere vergunningen of ontheffingen nodig. Denk hierbij aan een vergunning voor waterberging. Deze vraag je aan bij Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap organiseert speciale spreekuren om de eisen met initiatiefnemers door te nemen. Op de website van het Waterschap vind je meer informatie over de vergunningen en de spreekuren. Ook kun je het waterschap volgen via twitter@Zuiderzeeland. Bij de aanleg van wegen en sloten op jouw kavel of kavelweg ga je grond afgraven. Je bent dan soms verplicht dit te melden bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi. Hier vind je een checklist voor de ontwikkelregels voor Oosterwold.

Exploitatiebijdrage

Bij het indienen van de aanvraag voor het verlenen van de omgevingsvergunning betaal je de tweede 10% van de exploitatiebijdrage. Daarnaast betaal je leges rechtstreeks aan de gemeente Almere.

Vragen over vergunningen en ontwikkelplannen

Heb je vragen over vergunningen of ontwikkelplannen kijken op Vergunningen Oosterwold.

s

Let op!

Bereid je voor op een flinke klus wanneer je de aanvraag van de omgevingsvergunning gaat voorbereiden. Zorg er voor dat je in één keer alle gegevens goed aanlevert, dan verloopt het proces rond de vergunningverlening een stuk soepeler.

Stap 8: Koopovereenkomst

Met de omgevingsvergunning kun je de koopovereenkomst ondertekenen. Daarmee begin je de voorbereiding van de daadwerkelijke overdracht bij de notaris. In deze fase sta je in contact met de gronduitgiftemedewerker van team Oosterwold. Voorwaarde voor de overdracht is dat je de grondkosten betaalt en het restant van 80% van de exploitatiebijdrage. Daarnaast moet je het oprichten van een kavelwegvereniging en jouw lidmaatschap kunnen aantonen. Overleg met je notaris en eventuele hypotheekverstrekker over het moment waarop de overdracht kan plaatsvinden.