Adviseur Initiatieven

Tijdens de stippenbijeenkomst maak je kennis met de adviseur initiatieven. De adviseur is vanaf dat moment je aanspreekpunt en helpt je bij het verdere proces. Je moet wel zelf al het werk doen als het gaat om voorbereiden, inlezen, tekenen en plannen. Bereid je daarom goed voor op de spelregels en de indelingseisen van een kavel. Je kunt daarbij inspiratie opdoen met voorbeeldplannen van anderen. Houd er wel rekening mee dat ieder kavel uniek is. Zorg tenslotte dat je voldoende tijd en energie hebt voor het ontwikkelproces. Oosterwold is en blijft zelfplanologie, als initiatiefnemer doorloop je zelf alle fases en keuzes in het ontwikkelproces.


Contact

Om het proces goed te laten verlopen verzoeken wij je om eventuele inhoudelijke vragen zoveel mogelijk per mail te stellen via oosterwold@almere.nl en waar mogelijk eerder tot indiening van stukken te komen dan op grond van de uiterste termijnen vereist. Dit draagt bij aan een zorgvuldige beantwoording, een goede vastlegging van afspraken en voorkomt interpretatieverschillen achteraf.

Telefonische spreekuren tijdelijk aangepast

De telefonische spreekuren zijn vanwege het thuiswerken van de adviseurs initiatieven door de corono richtlijnen tijdelijk stop gezet.

  • Vragen beantwoorden wij via oosterwold@almere.nl zoals je dat van ons gewend bent. Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.
  • Mocht je aanvraag toch tot vragen leiden dan nemen de adviseurs telefonisch contact met jou op.

Het algemene nummer van gebiedsteam Oosterwold is (036) 52777 52.