Je stip


Begin meteen met intekenen

Na de informatiebijeenkomst ontvang je een uitnodiging voor het plaatsen van een stip op de kaart van Oosterwold. Als je een stip gezet hebt verwachten we dat je direct start met het intekenen van de kavel en het sluiten van de intentieovereenkomst. Het is niet de bedoeling dat een stip lang blijft staan en je de rest van de stippen laat wachten. Het gebiedsteam Oosterwold houdt de redelijke termijn van twee maanden aan om de intekening van je kavel af te ronden vanaf het zetten van de stip. Als er geen voortgang is dan neemt het gebiedsteam contact met je op. Wanneer andere initiatieven in het veld wel kunnen intekenen, krijgen zij voorrang en wordt jouw stip verplaatst. Als er na vier maanden geen activiteit is dan kan de stip van de kaart gehaald worden.

Je mag je stip terugtrekken

Besluit je om je initiatief te beëindigen, informeer het gebiedsteam dan via de mail. Dan kunnen we de locatie vrijgeven voor anderen.