Beheer en onderhoud

Kavelwegen zijn geen openbare wegen volgens de Wegenwet, maar privéwegen. De kavelwegen moeten wel publiek toegankelijk zijn. Volgens een verkeersbesluit in 2020 geldt op alle kavelwegen in Oosterwold een maximum snelheid van 30 km/u. Van deze situatie moet je de gebruikers op de hoogte te stellen. Aan het begin van iedere kavelweg moet daarom een duidelijk leesbaar bord staan met de aanduiding “eigen weg”. Ook moet de kavelwegvereniging er voor zorgen dat de inrichting voldoet aan de eisen die hierbij horen. Deze eisen zijn terug te vinden in de Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen (ASVV).

ASVV geeft voorbeelden hoe een gemeente dit inricht als het openbaar gemeente gebied is. Een voorbeeld in Oosterwold zie je op de Paradijsvogelweg ter hoogte van het buurtschap met wegversmallingen, bochten in de weg, drempels, verlichting en herhalingsborden van 30km zone.

Onderhoud en aansprakelijkheid

Als eigenaar van een privéweg ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan de weg, de wegbermen en de kavelwegsloten. Een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) helpt je als kavelwegvereniging om onderhoud en vervanging in te plannen per onderdeel, inspecties te agenderen en taken en (toekomstige) kosten te omschrijven voor de kavelwegvereniging. Kavelwegverenigingen moeten daarbij rekening houden met aansprakelijkheidsrisico’s in verband met de wegen en het onderhoud. Indien je vragen hebt over aansprakelijkheid kan je het ontwerp voor advies bijvoorbeeld voorleggen aan VVN.