Voorlevering en verkleuring

Vooruit leveren

In bepaalde situaties is het wenselijk dat een kavelwegvereniging een deel van de kavelweg vooruit koopt en geleverd krijgt. De kavelweg kan dan alvast voor een groter stuk aangelegd worden. Denk bijvoorbeeld aan een kavel verderop aan de kavelweg dat eerder klaar is en dat bereikbaar moet zijn. Of een kavelweg waarvan kavels aan één kant gereed zijn maar aan de andere kant nog niet. De kavelwegvereniging kan dan de kavelweg aankopen tot op het punt waar een anterieure overeenkomst is getekend. De grond wordt dan geleverd tegen de op dat moment geldende landbouwprijs.

Verkleuren

Als de initiatiefnemer aan de kavelweg uiteindelijk zijn kavel koopt, wordt het verschil tussen de landbouwwaarde die de kavelwegvereniging heeft gekocht en de standaardwaarde die eigenlijk betaald moet worden afgerekend. Dit afrekenen van het verschil in prijs per vierkante meter over het stuk dat tegen landbouwwaarde is ingekocht heet ‘verkleuring’ van de kavelweg. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden bij de financiering.

Eigendom

Als kavelwegvereniging besluit je of het eigendom van het stukje kavelweg terug wordt geleverd aan de initiatiefnemer of dat het eigendom bij de kavelwegvereniging blijft. Indien het stukje kavelweg wordt overgedragen van de kavelwegvereniging aan de individuele initiatiefnemer komen hier extra notariskosten bij kijken. Geef ruim op tijd via gronduitgifteoosterwold@almere.nl aan of de kavelwegvereniging gebruik wil maken van een dergelijke constructie.

Voorbeeld: Aan deze (hoofd)kavelweg haakt een nieuwe initiatiefnemer aan met een strook van 300m2 en rekent daarvoor een meerwaarde af.