Bluswatervoorziening


Goed en genoeg bluswater is onmisbaar voor de brandweer om zijn werk te doen. De brandweer heeft een primaire bluswatervoorziening nodig die binnen drie minuten onafgebroken voldoende water levert. Bij een grote brand moet de brandweer terug kunnen vallen op een secundaire en een tertiaire bluswatervoorziening. Dit kan een put of een vijver in de buurt zijn. Als initiatiefnemers werk je samen aan primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorziening.

Initiatiefnemers kunnen in Oosterwold kiezen uit twee primaire bluswatervoorzieningen.

woningsprinklerinstallatie

Een veilige optie is een woningsprinklerinstallatie. Je legt hem aan met een installatieadviseur die je helpt met het ontwerpen en toepassen. 

Meer informatie:

www.brandveiligwonen.org

brandkraan

Brandkraan aanleggen

Gebruik je geen sprinklerinstallatie dan moet je op maximaal 100 meter van de voordeur een brandkraan aan laten leggen die 500 liter water per minuut kan leveren. De brandweer zelf moet op 40 meter (over de weg) van deze brandkraan kunnen parkeren. Vitens sluit de brandkraan aan op het bestaande waterleidingnet. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening. 

Onderhoud aan brandkraan

De gemeente Almere en Vitens overleggen nog over een oplossing voor het beheer aan en inspectie van de brandkranen. Op dit moment voert de gemeente beheer en inspecties uit aan de brandkranen en brengt de kosten in rekening bij de kavelwegvereniging en de initiatiefnemers.

Grijswaterleiding en blusvijver

Je kunt ook een brandkraan laten aansluiten op een grijswaterleiding of een blusvijver. Voorwaarde is wel dat de leiding voldoende capaciteit moet hebben, dat er goede filters en pompen zijn en dat beheer en onderhoud goed geregeld is. Kies je voor deze oplossing, dan moet je zelf de nadere uitwerking verzorgen. Sluit bij alles wat je doet vooraf kort met de brandweer.