Straatverlichting


Je besluit (samen) of en op welke manier je straatverlichting aan wilt laten leggen. De nutsstrook moet je vrijhouden. Er geldt een vrije zone grens van minimaal 0,30 meter uit kantverharding. Je betaalt (samen) de aanleg en de kosten van het energieverbruik. Voor de verkeersveiligheid is het verstandig om te zorgen voor goed zicht op de weg, zodat je bochten en andere verkeersdeelnemers op tijd ziet. Overleg je plannen op tijd met het nutsbedrijf, zodat ze er rekening mee kunnen houden. De gemeente plaatst bij elke kavelwegaansluiting op de polderweg minimaal één lichtmast op gemeentelijk terrein. Hiermee valt het kruispunt goed op.