Uitvoerbaarheid

Beschrijf in je ontwikkelplan ook de economische uitvoerbaarheid van het plan. Hiervoor bied je inzicht in de verwachte investeringen en de financiering.

Bekijk hier een voorbeeld van een begroting.

 

s

 Let op:

De economische uitvoerbaarheid waar we het hier over hebben gaat alleen over woningbouw. Heb je een kavel met een andere functie dan alleen woningbouw dan moet je de haalbaarheid aantonen voordat je over kunt gaat tot het intekenen van de kavel. Je moet daarvoor een business case aanleveren met daarin onder andere: investeringsbegroting, financieringsplan, exploitatiebegroting, balansprognose en gegevens met betrekking tot de exploitanten en beleggers.