6. Het Ontwikkelplan

In dit document lees je stap voor stap hoe je een ontwikkelplan maakt. Probeer zo veel mogelijk de volgorde aan te houden en zorg ervoor dat je ieder onderdeel goed doorgenomen hebt voordat je aan een nieuw onderdeel begint. Let op: dit document is een samenvatting. Lees ook de verschillende documenten en websites waar deze handleiding naar verwijst.

s

Let op:

Zorg dat je alle onderdelen van het plan goed aanlevert. Het ontwikkelplan wordt alleen in behandeling genomen als het volledig wordt ingediend. Raadpleeg ook hoofdstuk 9 Vergunningen/Bestemmingsplan voor de regels uit het bestemmingsplan Oosterwold en de bijbehorende checklist om te voorkomen dat zaken vergeten worden.

s

Let op:

Houd er rekening mee dat je veel onderdelen uit jouw ontwikkelplan nog verder gaat uitwerken. Zorg voor flexibiliteit in jouw plan en begroting.

s

Let op:

Goedkeuring op jouw Ontwikkelplan betekent niet dat er geen wijzigingen meer kunnen plaatsvinden tijdens de behandeling van jouw aanvraag omgevingsvergunning door de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). De goedkeuring op het Ontwikkelplan is bedoeld om het vergunningentraject soepeler te laten verlopen. Dit is een privaatrechtelijke goedkeuring. Het is nog geen publiekrechtelijk akkoord.

Hoofdstuk informatie