Functies ruilen


Onder bepaalde voorwaarden kun je de kavel anders inrichten dan de voorschriften van het bestemmingsplan.

Roodkavel kan je uitruilen met een andere kavel in Oosterwold. Overige functies kan je alleen met je direct aangrenzende buren uitruilen.

Je berekent hoeveel vierkante meters en welk percentage van een bepaalde functie je op beide kavels hebt. Geef in je ontwikkelplan in een tabel aan welke functies wederzijds geruild worden (in vierkante meters) en hoeveel vierkante meters en welk percentage de kavels samen hebben. Zet op de kaveltekening welke functie(s) is of zijn uitgeruild met de m2 en %. Je moet dan ook in je plan de tekening bijvoegen van de kavel van de buren waar je mee ruilt. Het saldo van jullie kavels moet weer aan de eisen voldoen.