Grondeigenaar

In Oosterwold kun je in de eerste fase een initiatief nemen zonder dat je rekening hoeft te houden van wie de grond is. Je moet er wel rekening mee houden van wie je de grond koopt. Het gebiedsteam verkoopt de Rijksgronden en de gronden van de gemeente Almere. De andere grondeigenaren organiseren hun eigen verkoop. Van wie je de grond koopt heeft geen invloed op hoe je je initiatief kunt ontwikkelen en je kavel kunt indelen. Overal in Oosterwold gelden dezelfde ontwikkelregels.

Meer informatie: