Slagschaduw en geluidscontouren

Slagschaduw en geluidscontouren van Windpark Zeewolde

Houd bij het plaatsen van je stip rekening met slagschaduw en geluidscontouren van het Windpark Zeewolde. Met 91 grote moderne molens langs de A27 is dit het grootste windproject op land in Nederland. Op de kaart hieronder zie je waar de slagschaduw en de geluidscontouren van de windmolens liggen.
Klik op de kaart voor een uitvergroting:
Geluid en slagschaduw windmolens


Onderzoek naar slagschaduw

Zet je je stip binnen de slagschaduwcontouren, dan moet je een slagschaduwhinderonderzoek laten doen. Daarmee laat je zien welke maatregelen je treft om de overlast terug te brengen naar de wettelijke norm. Je hoeft alleen maatregelen te treffen aan je woning wanneer er meer slagschaduw in jouw woning optreedt dan wettelijk gezien mag (5,5 uur per jaar). Te denken valt aan de positie van ramen in de gevel.

Geluidscontouren

Houd bij bouwen in de buurt van het windpark ook rekening met mogelijke geluidshinder. Zet je je stip binnen de geluidscontouren van het windpark dan moet je een berekening van de geluidsbelasting op het bouwplan meesturen.

Let op bij de voorbereiding van vergunningaanvragen:

Met de beslisboom voor slagschaduwhinder kun je eenvoudig bepalen of je slagschaduwonderzoek moet doen.

Zie het schematisch overzicht van de maatregelen om slagschaduw te voorkomen c.q. te beperken.

Beslisbomen

Er zijn beslisbomen voor slagschaduw en geluidshinder. In hoofdstuk 9 (De Vergunning) lees je hier meer over.

Lees meer: