Grondprijs- en exploitatieberekening proces

De adviseur Initiatieven berekent op basis van je uitgiftetekening de grondprijs- en exploitatieberekening. In dit document staan de exploitatiekosten, grondkosten en kosten voor archeologisch onderzoek. 

Jaarlijks vindt herwaardering van de grondprijzen plaats per 1 januari. De in de intentieovereenkomst opgegeven grondprijs wordt gestand gedaan gedurende een periode van 2 maanden. Ingeval van prijswijzigingen kunnen na deze periode van 2 maanden geen rechten worden ontleend aan de opgave in de intentieovereenkomst.