Specifiek kader

Als initiatiefnemer heb je te maken met de algemene regels van Oosterwold en het bestemmingsplan Oosterwold. Als je kavel op een bijzondere plek ligt kan de gebiedsregisseur besluiten om een specifiek kader mee te geven. Bijvoorbeeld in verband met de ligging van kavelwegen, extra wegen of archeologische vindplaatsen. Je moet als initiatiefnemer dan ook dit specifiek kader meenemen in je plan.

Voorbeelden:

Specifiek Kader wonen
Specifiek Kader huur middensegment
Specifiek Kader sociale huur
Specifiek Kader zorg met huurwoonvoorziening
Specifiek kader bedrijven