Handhaving


Net als in andere woonwijken let de gemeente er in Oosterwold op dat iedereen zich aan bestemmingsplaneisen en wettelijke bepalingen houdt. Tegelijkertijd is er extra aandacht voor bijvoorbeeld het bouwbesluit en veiligheid rond de bouw. Ook wordt er gelet op de instandhouding van de filosofie van Oosterwold en de ontwikkelregels.

Basis voor handhaving
In je ontwikkelplan heb je zelf bepaald hoe je kavel er uit ziet, welke functies je realiseert, waar je bouwvlak en de reservering voor fiets- en voetpaden (openbaar toegankelijke buitenranden / doorwaadbare zone) liggen en hoeveel bebouwing er maximaal mogelijk is. Deze keuzes vormen de basis voor toekomstige handhaving.

Je kan daarbij denken aan:

  • Bouwen buiten het roodkavel (met uitzondering van kas/dierenverblijf op stadslandbouw)
  • De maximale hoeveelheid bebouwing
  • Activiteiten op de kavel
  • In standhouden van de 2 meter zone voor fiets- en voetpaden
  • Invulling van stadslandbouw