Riolering

Aanleg hoofdriool in Oosterwold

De gemeente zorgt voor aanleg van een riool tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en 2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Er geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

Het hoofdriool komt er in Oosterwold binnen twee jaar. Dit is een systeem dat afvalwater uit de wijk vervoert naar de rioolwaterzuivering. Het wordt straks beheerd door de afdeling Stadsruimte van de gemeente.

Planning aanleg hoofdriool en tussentijdse voorzieningen

Gemeente Almere legt het hoofdriool aan langs de Paradijsvogel-, Goudplevier-, Tureluur-, Kievits- en Hippias van Elisweg. Om overlast en extra kosten te voorkomen legt de gemeente het hoofdriool zo veel mogelijk aan op het moment dat er polderwegen worden aangelegd of opgeknapt. De Kievitsweg is al gereconstrueerd dus daar doen we het apart. Houd er rekening mee dat er altijd tijd zit tussen het moment waarop het hoofdriool is aangelegd en waarop het ook echt gebruikt kan gaan worden.

Jaarplanning hoofdriool 2024-2025

De overige persleidingen naar gemaal Nobelhorst worden aangelegd nadat het hoofdgemaal is gebouwd in 2024/2025.

 

Kavelwegriolering in Oosterwold

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de aanleg van het kavelwegriool tot de erfgrens van de particuliere kavels. Dit wordt een vacuümriool met ontvangstputten waar bewoners met een vrij vervalriool of persriool op aan moeten sluiten, wanneer dit riool klaar is. De aanleg van riool op je eigen kavel, is de verantwoordelijkheid van de bewoner / initiatiefnemer. Zie de afbeelding hieronder voor een weergave van de riolering vanaf jouw huis tot aan het hoofdriool in de polderweg.
Aanleg riolering Oosterwold

Vacuümriool en persriool met gemalen (vacuüm + pers)

A. Van huis naar kavelgrens

Aanleg door bewoners/initiatiefnemers
Pers- of vrijvervalriool vanuit je huis rechtstreeks – of samen met je buren via de doorwaadbare zone – naar de ontvangstput in de smalle berm van de kavelweg

B. Kavelwegriool

Aanleg door gemeente
Ontvangstputten en riool

C. Hoofdriool in polderweg

Aanleg door gemeente

Tijdelijke afvoer afvalwater

Start je binnenkort met bouwen en wil je weten of je kort voor opleveren van je woning al kunt aansluiten op het riool? Neem dan contact met ons op via afvalwateroosterwold@almere.nl. We geven graag een zo specifiek mogelijk antwoord op je vraag. Voeg je initiatiefnummer en tekening met de locatie en de plattegrond van je kavel alvast toe. Als je al een samenwerking hebt met bijvoorbeeld de buren, kan je dit doorgeven in je mail. Ook in andere nieuwbouwwijken gebeurt het dat het riool er nog niet is terwijl er wel mensen wonen. We bekijken de situatie en nemen contact met je op.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de nieuwsspecials afvalwater en vragen en antwoorden op maakoosterwold.nl/afvalwater.