Kavelwegvereniging


Samen met andere initiatiefnemers ben je verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de kavelweg. Zo leg je samen het doelgebied vast en bepaal je de kosten voor aanleg en beheer plus de manier waarop je die kosten verdeelt. De kavelvereniging is verantwoordelijk voor akoestisch onderzoek bij aanleg van een weg. Om dat allemaal te regelen richt je met elkaar een kavelwegvereniging op of sluit je je aan bij een bestaande kavelwegvereniging.

Voor een (nieuwe) kavelwegvereniging heb je de volgende stukken nodig:

 • Afbakening doelgebied
  waar de kavelweg komt te liggen en welke (toekomstige) initiatieven betrokken zijn
 • Samenwerking
  hoe je met andere kavelwegverenigingen samenwerkt
 • Financiële constructie
  aanlegkosten weg, beheerkosten, verdeelsleutel kosten en bijdrages van leden
 • Statuten van de kavelwegvereniging
 • Concept oprichtingsakte
  met instemming van de bekende initiatiefnemers
 • Huishoudelijk reglement
  Verdeling van kosten voor aanleg en beheer

 

Meer informatie: