Kosten gemeente

De gemeente verricht de nodige werkzaamheden. Dat brengt kosten met zich mee. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van die kosten (de exploitatiebijdrage) op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Je betaalt die kosten in drie termijnen bij het kopen van de grond.

Nacalculatie

Na ongeveer 20 jaar maakt de gemeente de eindafrekening op. Vallen de uiteindelijke kosten van de gerealiseerde voorzieningen meer dan vijf procent lager uit, dan krijg je als eigenaar het verschil terug van de gemeente. Vallen de kosten hoger uit, dan hoef je niet bij te betalen.

Vaste prijs archeologisch onderzoek

Initiatiefnemers delen samen de kosten voor archeologisch onderzoek. Je betaalt daarvoor een vast bedrag per vierkante meter. Dit bedrag komt in de notariële akte. Na afloop van het onderzoek worden alle kosten verrekend. Het archeologisch onderzoek is collectief uitgevoerd. Je hoeft hiervoor zelf geen stappen te ondernemen.

In veld A is tot nu toe geen collectief onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was voor rekening van de initiatiefnemer en werd buiten de berekening van de grond- en exploitatiekosten gehouden. Ten zuiden van de Ibisweg van veld A zijn recent vondsten gedaan van vermoedelijk hoge archeologische waarde. Daarom wordt collectief onderzoek uitgevoerd en de uitgifte gepauzeerd tot er meer bekend is.

Termijnen

exploitatiebijdrage grond archeologie
anterieure overeenkomst 10%
aanvraag omgevingsvergunning 10%
transportakte 80% 100% 100%

Marktwaarde = exploitatiebijdrage + grondprijs

Je betaalt het bedrag voor de grond en de exploitatiebijdrage in drie termijnen.