Model Anterieure Overeenkomst

Model anterieure overeenkomst

Voor een standaardkavel gebruik je een model anterieure overeenkomst.

De adviseur Initiatieven van het gebiedsteam stuurt de anterieure overeenkomst in concept met alle bijlagen naar je toe. Vragen en opmerkingen neem je door met de adviseur tot er een wederzijds akkoord is.