Standaard bijlagen

 

Bij de anterieure overeenkomst horen de volgende bijlagen:

 

 • Bijlage 1: Goedgekeurd Ontwikkelplan
 • Bijlage 2: Planning
 • Bijlage 3: Verkooptekening Kavel
 • Bijlage 4: Specifiek Kader
 • Bijlage 5: Specificatie bouwsteen 2
  kosten van werken en werkzaamheden waar gemeente opdracht voor kan geven
 • Bijlage 6: Berekening Kostenverhaal
  overzicht exploitatiekosten, grondkosten en bijdrage collectief archeologisch onderzoek
 • Bijlage 7: Kostenposten Nacalculatie
 • Bijlage 8: Werkwijze Nacalculatie
 • Bijlage 9: Model-voorwaarden aankoop gronden voor Kavelweg
 • Bijlage 10: Specificatie Bouwsteen 1