Pionieren in Oosterwold, een dubbele uitdaging!

Van initiatiefnemers in Oosterwold wordt veel verwacht. Je moet:

  1. Tijd reserveren voor de samenwerking met buren en het meedenken over het aanleggen van wegen, publieke ruimtes zoals parkjes, plantsoenen, speelplekken, extra parkeerplekken e.d.
  2. Met stadslandbouw aan de slag gaan.
  3. Realistisch en ruim begroten, dus ook rekening houden met investeringen in publieke ruimtes in overleg met buren zoals:
    • Aanleg en beheer van de kavelweg: puin, granulaat en bestrating.
    • Aanleg van nutsvoorzieningen.
    • Investeringen in parkjes, extra parkeerplekken, straatverlichting, speelplekken e.d.

Is het bouwproces, de samenwerking en/of de financiën een te grote uitdaging dat veel stress geeft, schroom niet om (professionele) hulp te vragen.

Zie ook samenwerken in Oosterwold.