Let op afwijkingen

Met het tekenen van de anterieure overeenkomst leggen we wederzijds je goedgekeurde ontwikkelplan vast. Dit is het plan dat je op je kavel gaat realiseren en in stand zult houden. De vergunningverlener gemeente Almere controleert of de aanvraag omgevingsvergunning klopt met het goedgekeurde ontwikkelplan. Als je na de ondertekening van de anterieure overeenkomst nog iets wilt wijzigen in het goedgekeurde ontwikkelplan, doe je dat altijd in overleg met het gebiedsteam Oosterwold. Bij wijzigingen in de indeling van je kavel of de onderlinge verhoudingen van je bestemmingen moet je een gemaatvoerde revisietekening inclusief tabel indienen bij het gebiedsteam Oosterwold. Het ontwikkelplan moet mogelijk opnieuw getoetst worden door de Werkgroep Initiatieven.

Werkwijze

Om in de toekomst vervelende situaties te voorkomen bij het toetsen van de praktijk en de schriftelijke afspraken, is het van belang om de wijzigingen goed vast te leggen. Inzichten kunnen altijd veranderen en we willen dit zeker niet onmogelijk maken, maar om dit beter te kunnen hanteren is 26 februari 2021 de volgende werkwijze ingegaan:

Revisie:

Voor het sluiten van de koopovereenkomst vragen we je de definitieve kavelindeling met bijbehorende maten aan te leveren. Dit kan in een DWG of DXF bestand (AutoCad) of in SKP (Sketchup). Als het om eenvoudige tekeningen gaat mag dat ook als PDF. Dit gaat dan om de indeling die je ook voor je vergunningaanvraag hebt gebruikt.