Samenwerken met buren

Oosterwold is geen typische nieuwbouwwijk. Je leeft hier met je buren samen als in een dorp. Je werkt jaar in jaar uit met elkaar samen. Vanaf het schetsen van je idee tot en met gezamenlijk onderhoud, beheer en reparaties. Bij iedere stap overleg je met elkaar wat er moet gebeuren en neem je samen besluiten. Dat stelt eisen aan de manier waarop je de samenwerking inricht en langere tijd met elkaar optrekt. Dit zijn eerste stappen die je samen met je buren maakt:

Contact leggen

Het is goed om elkaar vroeg te leren kennen. We adviseren daarom om zelf initiatief te nemen en contact te leggen met toekomstige buren via de Burenvinder. Deze werkt met initiatievennummers en voldoet aan de Privacywet.

Kavel intekenen

Na het zetten van je groene stip ga je in overleg met je buren je kavel intekenen. Zie voor een uitleg over dit proces de paragraaf hieronder.

Kavelweg intekenen

Met de kavel teken je ook de kavelweg in, of houd je in ieder geval aan één hele zijde van de kavel een reservering voor de kavelweg. Hierbij werk je samen met de buren omdat jouw stuk van de kavelweg altijd aangesloten is op dat van de buren. Zie ook Hoofdstuk VII over De Wegen.