Gronduitgiftetekening

Na het zetten van je groene stip ga je in samenspraak met je buren je kavel intekenen. Hierover ontvang je na de stippenbijeenkomst een e-mail van het gebiedsteam. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een tekening van de kavel. Deze tekening lever je aan bij de aan jou toegewezen adviseur initiatieven. Na goedkeuring van jouw tekening, maakt de afdeling Geo-Data van de gemeente Almere op basis van je tekening een concept uitgiftetekening. Reken er op dat je je tekening nog verder moet uitwerken. Als de concept uitgiftetekening gereed is moet je er akkoord op geven. De gebiedsregisseur kan hem dan gebruiken voor de intentieovereenkomst. De gronduitgiftetekening vormt de basis voor je gedetailleerde tekening die je voor je ontwikkelplan moet aanleveren met maten, percentages en legenda.

Let op de volgende punten:

In Oosterwold is het de bedoeling dat je zo veel mogelijk vrijheid hebt bij het intekenen van je kavel. We letten wel op de volgende punten:

Houd je aan je intakeformulier

Je intekening moet kloppen met wat je in het intakeformulier hebt opgegeven. Je kunt nu geen nieuwe functies meer toevoegen. Het BVO mag niet veel in m2 afwijken.

Geen restkavels, -stroken of onlogische vormen

De gebiedsorganisatie wil restkavels-, stroken of onlogische vormen zo veel mogelijk voorkomen. Bij iedere intekening moeten er in de directe omgeving logisch uitgeefbare kavel(s) van minimaal 1000 m2 mogelijk blijven. Daarnaast moeten er goede kavelwegen aangelegd kunnen worden voor kavels die verderop liggen.

Ontsluitingsweg

Geef op de tekening de ontsluitingsweg aan.

Twee correctierondes

Probeer eventuele wijzigingen in maximaal twee correctierondes door te voeren. Voor iedere volgende wijziging wordt € 1.500,- in rekening gebracht.

Kleine archeologische vindplaats

Bij een kleine archeologische vindplaats moet je de vindplaats in je kavel inpassen. Je kunt daar alle functies inplannen, behalve bebouwing.

Grote archeologische vindplaats

Bij een grote archeologische vindplaats verdeel je de vindplaats met je buren. Je kunt van de grote vindplaats ook een collectief kavel maken. Je kunt dan samen besluiten wat je met het gebied van de vindplaats gaat doen, door er bijvoorbeeld publiek groen van te maken.