Tijdelijke woonvoorzieningen

 

Je eigen verantwoordelijkheid

Tijdens de bouw mag je één tijdelijke woonvoorziening bouwen. Je bouwt deze voorziening op eigen verantwoordelijkheid. Je hoeft hiervoor geen aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen zolang je voldoet aan de voorschriften. De gemeente Almere kan controleren of je je aan de voorschriften houdt en stelt een onderzoek in als er een melding komt van bijvoorbeeld je buren of het waterschap. Het kan dan zijn dat je je tijdelijke woonvoorziening moet aanpassen of laten verwijderen.

Tijd en plek

 • Pas als de akte gepasseerd is
  Een tijdelijke woonvoorziening mag je pas plaatsen als de omgevingsvergunning voor de definitieve woning is verleend en nadat het notarieel transport van de kavel heeft plaats gevonden. Hiermee wordt voorkomen dat je er al woont zonder zicht op het bouwen van de definitieve woning. Neem je de kavel te vroeg in gebruik dan kan de Belastingdienst een BTW-naslag aan de eigenaar van de bouwkavel opleggen.
 • Maximaal twee jaar
  De instandhoudingstermijn voor en het gebruik van de tijdelijke woonvoorziening is, gerekend vanaf het begin van het plaatsen of het in gebruik nemen, maximaal 2 jaar.
 • Verwijderen binnen vier weken na gereedmelding definitieve woning
  Uiterlijk vier weken nadat de toezichthouder van Bouwtoezicht VTH de gereedmelding van definitieve woning heeft verzonden moet de tijdelijke woonvoorziening zijn verwijderd,of moet het gebruik van de tijdelijke woonvoorziening als woning zijn gestopt.
 • In vergunningsvrije zone plaatsen
  Alleen de tijdelijke woonvoorzieningen (en andere tijdelijke bouwwerken zoals opslagcontainers en keten) die je direct na het in gebruik nemen van de woning verwijdert, mag je tijdens de bouw van de woning plaatsen buiten de roodkavel. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de 2 meter zone voor fiets- en voetpaden (openbaar toegankelijke buitenranden / doorwaadbare zone), watergangen en tracés voor nutsvoorzieningen. Een bouwwerk dat je als een tijdelijk woonvoorziening gebruikt en dat na de ingebruikname van de woning blijft staan moet je wel op de roodkavel plaatsen. Deze tijdelijke voorziening die blijft staan, moet bovendien voldoen aan de criteria van vergunningsvrij bouwen of in de vergunningaanvraag zijn meegenomen en vergund. Anders moet je deze ook op het roodkavel verwijderen.
 • Op je eigen bouwkavel
  Plaats de tijdelijke woonvoorziening op de eigen bouwkavel. Het is niet toegestaan om jouw tijdelijke woonvoorziening te laten staan voor bijvoorbeeld de bouw van de woning van de buren.
 • Tijdelijk verblijf
  Indien je van plan bent naast een woning ook een schuur en/of berging te bouwen dan kun je overwegen deze eerst te bouwen en te gebruiken als tijdelijk verblijf voor een periode van maximaal 2 jaar.

Uitvoering

 • Eén woonvoorziening
  Per bouwkavel is maximaal één tijdelijke woonvoorziening toegestaan. Voor een CPO dat op een kavel meerdere woningen bouwt is het mogelijk om per te bouwen woning een tijdelijke woonvoorziening te plaatsen. Deze moet worden geplaatst op het gedeelte van de kavel van die initiatiefnemer.
 • Maximaal drie meter hoog
  De tijdelijke woonvoorziening heeft een hoogte tot drie meter, gemeten vanaf het aansluitende maaiveld. Met uitzondering van een tijdelijke woonvoorziening die voldoet aan de criteria van vergunningsvrij bouwen (Bijlage II van de BOR) of waar al een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouw voor is verleend.
 • Soort woonvoorziening
  Een tijdelijke woonvoorziening hoeft geen (sta)caravan te zijn. Ook een berging of een recreatievoorziening die je eerder bouwt dan je woning, kun je gebruiken als een tijdelijke woonvoorziening.
 • Geen tenten
  Een tent in welke vorm dan ook als tijdelijke woonvoorziening is niet toegestaan, ook niet als een voortent bij een caravan (rommelig aanzicht).
 • Tussen bouwhekken
  De tijdelijke woonvoorziening dien je af te scheiden met bouwhekken van het gedeelte van het terrein waar je de definitieve woning gaat bouwen. Dit voorkomt dat kinderen en onbevoegden op het bouwterrein van de nieuwe woning komen.
 • Alleen voor toekomstige bewoners
  Alleen toekomstige bewoners van de kavel die zich laten inschrijven bij Burgerzaken mogen de tijdelijke woonvoorziening bewonen. Het is niet de bedoeling dat familie die helpt bij de bouw of personeel dat je inhuurt voor de bouw van de definitieve woning tijdelijk een woonvoorziening betrekken op de kavel.

Techniek

 • Afvalwater
  Initiatiefnemers kunnen, omdat ze niet meer een IBA of CBA mogen aanleggen en het riool er nog niet ligt, gebruikmaken van een tussentijdse voorziening in de vorm van een put. Deze put wordt later aangesloten op het definitieve riool dat later wordt aangelegd. Dit geldt uitsluitend voor initiatieven die een anterieure overeenkomst hebben getekend voor juli 2022. Deze put wordt door de gebiedsorganisatie verzorgd. Wil je een tussentijdse voorziening aanvragen of heb je een andere vraag over je eigen situatie, dan kun je contact opnemen via het emailadres afvalwateroosterwold@almere.nl. Wanneer je een aanvraag indient voor een voorziening ontvangen we graag een voorlopige planning van de opleveringsdatum en wanneer jouw woning aangesloten wordt op water en stroom. Houd er rekening mee dat wij minimaal 10 weken nodig hebben voor het verwerken van jouw aanvraag. Wij zijn uitsluitend verplicht om een tussentijdse voorziening aan te leggen als je daadwerkelijk de woning, die goedgekeurd is door VTH, gaat opleveren én bewonen. Graag ontvangen wij bij de aanvraag het ontwikkelplan dat goedgekeurd is door VTH, zodat wij de locatie van de put kunnen bepalen. Heb je een voorziening (put) van de gemeente, en heb je vragen over het leegzuigen of lekkages, dan kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 036.
 • Drinkwater
  Op de kavel is in de nabijheid van de tijdelijke woonvoorziening een aansluiting voor schoon drinkwater aanwezig.
 • Verwarming
  Er is een mogelijkheid om de tijdelijke woonvoorziening op een veilige manier te verwarmen.
 • Ventilatie
  Er is een mogelijkheid om de tijdelijke woonvoorziening te ventileren.
 • Veiligheidskeuring
  De gasinstallatie en/of de elektrische installatie van je tijdelijke woonvoorziening moet je voor gebruik laten controleren door een bevoegde instantie zoals een Bovag of Focwa gecertificeerd caravan onderhoudsbedrijf, of een installatiebedrijf dat lid is van Techniek Nederland (UNETO-VNI).

Veiligheid (dringend advies)

 • Volg veiligheidsvoorschriften
  Indien je kiest voor een andere manier van verwarmen dan elektriciteit, bijvoorbeeld door het stoken op hout, dan moet je je houden aan de veiligheidsvoorschriften van dat apparaat.
 • Rookmelders en koolmonoxidemelders
  Een tijdelijke woonvoorziening beschikt over voldoende rookmelders en koolmonoxidemelders.