Wegenstructuur

In Oosterwold ligt je kavel aan een kavelweg. Je bent samen met je buren verantwoordelijk voor de aanleg van de kavelweg even als voor het toekomstig beheer. Je bent daarvoor lid van een kavelwegvereniging. Je leest meer over je rol als initiatiefnemer in de Structuurvisie Oosterwold en in het Chw bestemmingsplan Oosterwold. In hoofdstuk De Wegen krijg je meer uitleg over de wegenstructuur.

Tijdens de aanleg

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moet je volgens het bestemmingsplan (art. 13.7. onder e) aangeven hoe je er voor zorgt dat “de verharding / infra ten behoeve van de kavelontsluiting aansluit op, en doorgang biedt aan, bestaande of nieuw aan te leggen infrastructuur van de aansluitende kavel”. Als initiatiefnemers werk je daarbij samen om de gemeente te laten zien dat het hele gebied (inclusief achterliggende kavels) goed bereikbaar is, bijvoorbeeld voor een ambulance of brandweerwagen. Zolang de verharding niet als zodanig is ingericht, mag je die tijdelijk als groen, water of stadslandbouw inrichten.

Meer informatie: