ERF bebouwt de reservegrond


Rode biet

Grond in Fase 1 van Oosterwold die nog niet is uitgegeven verpacht het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tijdelijk aan Exploitatie Reservegronden Flevoland BV (ERF). Dit is een bedrijf dat dit soort zogenaamde reservegrond tijdelijk gebruikt voor biologische landbouw. De pacht loopt van 1 november tot 1 november in het jaar erop en aan het eind van een pachtperiode bekijkt het RVB welke grond wordt overgedragen voor stadsuitbreiding, natuur of andere bestemmingen.

Goede buur met de boeren

Als initiatiefnemer houd je met je plannen rekening met het werk van ERF. Ook als je in het gebied woont, trek je met ERF op als goede buren. Verdiep je daarom vooraf in het jaarlijkse teeltschema en stel je op de hoogte van de kosten bij eventuele schade (gewasschade/structuurschade) bij het doen van onderzoek in het veld.

Dicht bij de natuur

Als buur van een biologische boer heb je te maken met een bedrijf dat een natuurproduct maakt. Houd er daarom rekening mee dat boeren moeten ploegen, bemesten en oogsten en dat ze daarbij afhankelijk zijn van het weer of de tijd van het jaar. Boeren moeten voldoen aan wetten rond voedselveiligheid. Als er ook maar een kleinste hoeveelheid bouwafval (denk aan metaal, hout, plastic of piepschuim) in de producten terecht komt krijgt de pachter een fikse schadeclaim. Let daarom op de volgende punten:

  • Kies voor onderzoek het juiste moment in het seizoen om schade en dus extra kosten te beperken.
  • Betreed percelen in beheer bij ERF alleen met toestemming. Eventuele schade moet je zelf betalen.
  • Houd er rekening mee dat naast jouw perceel biologisch voedsel wordt geproduceerd. Dit wordt streng gecontroleerd.
  • Zwerfvuil en bouwafval in voedsel kan grote gevolgen hebben voor ERF en dus ook voor jou.Biologisch certificaat overnemen

Op grond die uit pacht is, zaait ERF grasklaver. Het houdt het perceel groen, geeft onkruid geen kans en verbetert de structuur, de vruchtbaarheid en het bodemleven. ERF maait het meerdere keren per jaar. Het biedt daardoor een mooi startpunt voor stadslandbouw op je kavel. Graag ziet ERF dat de grond, waar veel in is geïnvesteerd, biologisch blijft. Wil je het biologische certificaat overnemen? Neem dan voor je de grond in eigendom krijgt, contact op met ERF.

Meer informatie: