Eigendomsoverdracht


Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kan de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden bij de notaris. Vanuit het gebiedsteam Oosterwold mag de kavel overgedragen worden. Heb je voor het kopen van de kavel een hypotheek nodig, dan stelt de hypotheekverstrekker vaak de voorwaarde dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is. Een vergunning wordt onherroepelijk wanneer in de zes weken na de verleende omgevingsvergunning geen bezwaar wordt ingediend.

Je regelt zelf de afspraak bij de notaris voor de levering van de grond. De notaris zal vragen om de getekende koopovereenkomsten drie à vier weken voor de overdracht te ontvangen. Bij de notaris worden de laatste 80% van de exploitatiebijdrage in rekening gebracht, de grondkosten en de kosten voor het collectief archeologisch onderzoek. Bij de notaris moet je ook aantonen dat je lid bent van de kavelwegvereniging. Als de akte bij de notaris passeert wordt de kavel je eigendom en kun je aan de slag.

s

Let op:
Denk om de termijn van de eigendomsoverdracht. De levering vindt uiterlijk 12 maanden na tekenen van de anterieure overeenkomst plaats.