Kavelgrenzen uitzetten


De volgende stap is het uitzetten van de grenzen van de kavel en de bebouwing. Dit doet de afdeling Geo-Data van de gemeente Almere. Maak daarvoor minstens twee weken (bij voorkeur vier à vijf weken) van te worden een afspraak met de afdeling Geo-Data. Stel ook je buren binnen de kavelwegvereniging op de hoogte van de datum van uitzetten.

Digitale tekening

Bij de intentie- en anterieure overeenkomst ontvang je van de afdeling Geo-Data een gronduitgiftetekening van de kavel. Deze digitale tekening is de basis voor initiatiefnemers om plannen uit te gaan werken, de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen en het definitieve ontwerp voor de kavelweg met kabels en leidingen te maken. 

Kadastergegevens

Geo-Data bereidt het uitzetwerk in het veld voor door de kavel af te splitsen uit het grote kadastrale perceel op basis van zogenoemde voorlopige grenzen. Hierbij ontstaat er een kadastraal perceel met een definitief perceelnummer en met een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte.

Kavelgrenzen

De grenzen en het bouwblok worden door Geo-Data met de coördinaten uitgezet in het veld. Zo is voor iedereen duidelijk waar de kavel ligt.