Groen

23017 Kavel groen

Een andere belangrijke functie van het gebied is publiek groen. Publiek groen is bedoeld voor iedereen, alle bewoners en bezoekers van Oosterwold. Het ligt aan een of meer buitenranden van je kavel. Dit kan de reservering van 2 meter zijn voor de openbaar toegankelijke buitenranden (doorwaadbare zone, zie tekening) of ander openbaar toegankelijk groen zoals een parkje, bos, speelweide of sportveldje. De doorwaadbare zone is een publiek toegankelijke strook aan de rand van je kavel waar iedereen bijvoorbeeld mag wandelen of fietsen. Reserveer minimaal 7% van je kavel voor publiek groen. Publiek groen neem je in je plan op onder Groen Verspreid.

Reservering doorwaadbare zone (burenpaden)


Aan de kanten van de kavel waar geen weg ligt, is een gebied van ten minste twee meter breed gereserveerd voor openbaar toegankelijke buitenranden / doorwaadbare zone. Iedereen mag hier bijvoorbeeld wandelen en fietsen: buren én bezoekers. Houd er dus rekening mee dat in het gebied dat openbaar toegankelijk is ook echt wandelaars en fietsers zullen komen. De strook moet onderhouden worden en vrij blijven van obstakels. Ook profilering – met bijvoorbeeld taluds of greppels – mag de toegankelijkheid niet belemmeren. Zorg bij kruising met een watergang voor een brug.

Markeer op de kaveltekening een strook van ten minste twee meter breed aan de kanten van je kavel waar geen weg ligt. De reservering voor de doorwaadbare zone neem je in je plan op onder Groen verspreid, Water of Stadslandbouw. De kavelweg vormt de publieke zone aan de andere zijde(s) van je kavel.

De reservering voor fiets- en voetpaden maak je per kavel. Ontwikkel je samen meerdere woningen op een kavel, reserveer dan de publiek toegankelijke ruimte aan de buitenrand van de totale kavel.

Beplanting


Je mag overal op het kavel beplanting plaatsen als erfafscheiding, zolang de beplanting maar 2 meter van de erfgrens afligt. Daar is immers de publiek toegankelijke zone, waar je vrij doorheen moet kunnen lopen en fietsen. Er zijn initiatiefnemers die plukstruiken in deze zone plaatsen. Dat mag zolang de doorgang vrij blijft.

Afrasteringen

   
Je mag op het kavel afrasteringen plaatsen, bijvoorbeeld voor (klein) vee. Let op dat de afrasteringen de doorwaadbare zone (openbaar toegankelijke buitenranden) vrijhouden en tenminste 2 meter van de erfgrens staan. De afrasteringen moeten transparant zijn. Je moet er dus doorheen kunnen kijken en ze moeten tenminste 90% open zijn. De hoogte is maximaal 1.20 m. De afrastering moet onderdeel uitmaken van een natuurlijke (groene) afscheiding. Op het roodkavel mogen ook schuttingen of hekken geplaatst worden van maximaal 2 meter hoog.