Maak een plan

In het ontwikkelplan beschrijf je hoe je je kavel gaat inrichten en gebruiken. Oosterwold is een wijk met een ideaal. Initiatiefnemers krijgen veel vrijheid en er zijn ook regels. Een van die regels is de manier waarop je je kavel inricht. Het ontwikkelplan is bedoeld om te beoordelen of het plan de regels volgt.

In de volgende hoofdstukken omschrijf je de uitvoering. De onderdelen vat je samen in een tekening en tabel.

 • Inleiding, vertel over de aanleiding tot het nemen van het initiatief in Oosterwold.
 • Hoofdstukindeling/ index
 • 1. Tekening en tabel
 • 2. Stadslandbouw
 • 3. Groen
 • 4. Water
 • 5. Verharding
 • 6. Roodkavel
 • 7. Voorzieningen
 • 8. Functies
 • 9. Uitvoering
 • 10. Planning

Lees voor de volledige informatie het Bestemmingsplan Oosterwold (2016). In artikel 13 vind je de regels over hoe je kavels samenstelt en indeelt.

Lees meer »

Het modelerf

Plot

Een belangrijk onderdeel is een goed leesbare gemaatvoerde tekening. Geef de maten van de functies weer op de tekening. Hier zie je een voorbeeld van een modelerf in een denkbeeldig plan. In de legenda zie je de functies die ieder erf heeft:

 • Stadslandbouw (min 50%)
 • Groen en verspreid (publiek) groen (min 7%)
 • Water (min 2%)
 • Verharding en infrastructuur (max 11%)
 • Roodkavel (max 25%), waarvan de helft BVO
s

Let op: Vijf belangrijke punten

 • Er zijn regels
  Iedere functie heeft zijn eigen regels
 • Let op de verdeling
  Voor iedere functie geldt een verplicht minimum of maximum percentage
 • Stadslandbouw vraagt aandacht
  Bepaal vooraf goed hoe je de stadslandbouw in wilt vullen
 • Kavelwegen
  Zorg dat je overeenstemming hebt met je buren over de gekozen ontsluiting
 • Randvoorwaarden
  Wees je bewust van randvoorwaarden die gelden voor jouw kavel zoals geluid, slagschaduw en archeologie