Tekening

Let op: de IBA / helofytenfilter komt te vervallen. In Oosterwold wordt riolering aangelegd.

Een belangrijk onderdeel is een goed leesbare gemaatvoerde tekening, deze tekening moet voorzien zijn van tenminste;

 • Kavelweg, breedte aangeven;
 • Berm voorzien van breedte maat;
 • Nutsstrook voorzien van breedte maat;
 • Inrit breedte aangeven;
 • Doorwaadbare zone (burenpaden die publiek toegankelijk zijn) voorzien van breedte maat;
 • Parkeerplaatsen voorzien van de juiste afmetingen zie regels rond parkeerplaatsen;
 • Naast de parkeerplaatsen een pad van minimaal 0,85 m naar de voordeur. Parkeerplaatsen mogen de loop van inrit naar voordeur niet hinderen;
 • Lengte oprit van kavelweg naar de voordeur aangeven. Is de afstand meer dan 10 meter dan vormt de oprit een verbindingsweg welk dient te voldoen aan de bereikbaarheidseisen van de nood- en hulpdiensten;
 • Positie voordeur aangeven;
 • Roodkavel voorzien van maten, deze dient overal tenminste 5 meter x 5 meter te zijn;
 • Waterberging intekenen;
 • Water mag nu ook in de doorwaadbare zone (maar mag ook waar het nu staat).
 • De archeologische vindplaats met de kern- en bufferzone als die op je kavel ligt;
 • Tabel met functies, voorzien van 1 kolom met toegestane percentages en aantal m2 per functie en 1 kolom met toegepaste percentages en aantal m2 per functie;
 • Aangeven hoeveel BVO je realiseert;
 • Toegepaste functies op de tekening in de juiste kleuren weergeven, geen andere kleuren gebruiken. Zie voor de kleuraanduiding bovenstaande tabel.

 

s

Gebruik geen andere aanduidingen. Zet de verdere inrichting van je kavel (zoals bomen, moestuin etc) niet op deze tekening. Gebruik daarvoor een aparte afbeelding.